Bokning

Nu tar vi emot Klarna som betalsätt på plats.

  • Vem som helst
  • I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) kommer dina personuppgifter behandlas konfidentiellt samt endast för ändamål som är direkt kopplade till behandlingen i fråga. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål. Enligt lag har Du rätt att en gång per år, efter en skriftlig ansökan, få besked om vilka uppgifter som finns registrerade om Dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av sådana uppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av Timmas tidsbokningstjänst. När Du i samband med bokning lämnar personuppgifter lämnar Du även samtycke enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

    För sparandet och betalande med betalkort använder vi Stripes tjänst för betalningar. Stripes tjänst är PCI-certifierad och är en, internationellt ansedd, pålitlig transaktionstjänst. Vi ser endast de fyra sista siffrorna av betalkorten, samt giltighetstiden. Du kan läsa mer om Stripes säkerhet här.

    För användaren kan man inte boka tjänsten via webbokningen. Du kan kontakta salongen direkt per telefon 08-279822.

    För användaren Tyvärr tillåter inte webbokningen den valda tiden längre. Kontakta salongen direkt på telefonnummer 08-279822.