Observera att samtliga priser är från priser beroende på längd och tjocklek på hår.

  • Vem som helst
  • För användaren kan man inte boka tjänsten via webbokningen. Du kan kontakta salongen direkt per telefon 084639156.

    För användaren Tyvärr tillåter inte webbokningen den valda tiden längre. Kontakta salongen direkt på telefonnummer 084639156.