Observera att dessa är från-priser, beroende på tid och materialåtgång kan dessa priser komma att justeras. Mer exakta priser kan lämnas vid konsultation.

  • Vem som helst
  • För användaren kan man inte boka tjänsten via webbokningen. Du kan kontakta salongen direkt per telefon 031129930.

    För användaren Tyvärr tillåter inte webbokningen den valda tiden längre. Kontakta salongen direkt på telefonnummer 031129930.