• Vem som helst
  • I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) kommer dina personuppgifter behandlas konfidentiellt samt endast för ändamål som är direkt kopplade till behandlingen i fråga. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål. Enligt lag har Du rätt att en gång per år, efter en skriftlig ansökan, få besked om vilka uppgifter som finns registrerade om Dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av sådana uppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av Timmas tidsbokningstjänst. När Du i samband med bokning lämnar personuppgifter lämnar Du även samtycke enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

    För användaren kan man inte boka tjänsten via webbokningen. Du kan kontakta salongen direkt per telefon 070-2822192 / 0702020181.

    För användaren Tyvärr tillåter inte webbokningen den valda tiden längre. Kontakta salongen direkt på telefonnummer 070-2822192 / 0702020181.